האם למכור ללא תיווך (שאלון עצמי לקבלת החלטה)

מה דעתך?