מצב מיכסת המשתתפים תוכנית ליווי אישי

זמן המתנה צפוי – 2 ימים